Wissenswege

Kamenné snosy 2

Na tomto kamenném snosu se nachází 8 typických druhů keřů a stromů:
1. Jabloň lesní (Malus sylvestris), známá také jako planá jabloň
2. Javor klen (Acer pseudoplatanus)
3. Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)
4. Bez červený (Sambucus racemosa)
5. Líska obecná (Corylus avellana)
6. Ostružiník maliník (Rubus idaeus), zvaný také maliník obecný
7. Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
8. Střemcha obecná (Prunus padus)