Wissenswege

Wildapfel

Baum des Jahres 2013

Holzapfel = Wildapfel = Malus sylvestris = einzige einheimische Apfelart

Einheimische Wildapfelbäume sind heute selten geworden. Ihre Verdrängung in Mitteleuropa begann mit der Einführung der von asiatischen Wildäpfeln abstammenden Kulturformen vor ca. 2000 Jahren. Beide Arten kreuzten sich, es entstanden sogenannte Hybridformen. Da dieser Prozess im Osterzgebirge erst vor ca. 100 bis 200 Jahren stattfand, gibt es hier noch einige echte Wildapfelbäume. Die platz- und lichtliebenden Gehölze sind allerdings durch die moderne Landnutzung gefährdet, da einzeln stehende Bäume als störend betrachtet werden.

Jabloň lesní

Strom roku 2013

Jabloň lesní = jabloň planá = Malus sylvestris - jediný tuzemský druh jabloně Tuzemské jabloně lesní jsou dnes vzácné. Ve střední Evropě je začaly asi před 2000 lety vytlačovat importované kulturní formy pocházející z asijských planých jabloní. Oba druhy se křížily, čímž vznikly takzvané hybridní formy. Jelikož ve východním Krušnohoří začal tento proces teprve před asi 100 až 200 lety, existuje zde ještě několik pravých jabloní lesních. Světlomilné dřeviny, jež mají rády kolem sebe volný prostor, jsou však ohroženy moderním využíváním půdy. Jednak jsou jednotlivě rostoucí stromy chápány jako rušivý element, jednak jsou na kamenných snosech preferovány rychleji rostoucí konkurenční druhy stromů, které mohou být dříve využity jako palivové dřevo.