Wissenswege

Haselnuss

Haselnuss - Gewöhnliche Hasel (Corylus avellana)

Die gewöhnliche Hasel kann bis zu 100 Jahre alt werden und ist windblütig. Die männlichen Kätzchen entlassen bei Wind gelbe Wolken mit Blütenstaub.

Aus jungen Stöckern wurden früher Gerten für Flechtzäune, Ausklopfstäbe u.s.w. hergestellt. Aus stärkeren Ästen wurden Spazierstöcke oder Armbrustbögen gefertigt. Die Hasel wurde auch zur Bier- und Essigproduktion benutzt - als Klärspäne, mit denen unlöslichen Trübungen und andere Schwebeteilchen entfernt wurden.

Merkmale:

  • sommergrüner 2-6 m hoher Strauch
  • Blätter: Blattstiel 5-15 mm, Blätter 6-10 cm lang und breit, unten auf den Blattnerven behaart, im Herbst gelblich bis gelbbraun
  • Blüten: einhäusig, männliche Kätzchen 8-10 cm, weibliche Blüten unscheinbar, Blüten erscheinen lange vor dem Laubaustrieb (Februar-April)
  • Früchte: Nussfrüchte, 16-18 mm lang, immer 1-3 Früchte beieinander (August-September)

Líska obecná

Lískový ořešák - líska obecná (Corylus avellana)

Líska obecná může být až 100 let stará a je opylována pomocí větru. Samčí květy uvolňují při větrném počasí žluté obláčky pylu.

Mladé pruty se dříve používaly na vyplétané ploty, klepače na koberce atd. Ze silnějších větví se zhotovovaly vycházkové hole nebo kuše. Líska se používala také při výrobě piva a octa - jako čiřidlo k odstranění nerozpustných zákalů a jiných plovoucích částic.

Charakteristické znaky:

  • v létě zelený, 2-6 m vysoký keř
  • Listy: stonek 5-15 mm, listy 6-10 cm dlouhé a široké, dole na listových nervech plstnaté, na podzim nažloutlé až žlutohnědé
  • Květy: jednodomé, samčí květy 8-10 cm, samičí květy málo viditelné, květy se objevují dlouho předtím, než vyraší listy (únor/duben)
  • Plody: ořechy, 16-18 mm dlouhé, vždy 1-3 plody těsně u sebe (srpen/září.)