Wissenswege

Esche

Gemeine Esche (Fraxinus excelsior)

Relativ trockenheitsempfindlicher Baum, im allgemeinen aber eine sehr robuste Baumart, die auch bei Verletzungen gut verheilt und bis zu 250 Jahre alt wird. Sturmfest. Seit den 1990er Jahren breitet sich allerdings eine noch ungeklärte Pilzinfektion unter den Eschen aus.

Merkmale:

  • Baum: bis zu 35 m Höhe
  • Blätter: Winterknospen schwarz, 4-6 Fiederpaare, Fiederblättchen ca. 10 cm lang und 4 cm breit, oberseits frischgrün, unterseits heller, im Austrieb rötlich braun, im Herbst unauffällig gelblich-grün, sommergrün, gefiedert, Fiedern gesägt
  • Blüten: Blüten erscheinen vor dem Laubaustrieb, unauffällige Rispen (Mai)
  • Früchte: hellbraune Nussfrüchte (September-Oktober)

Jasan ztepilý

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

Strom relativně citlivý na sucho, obecně však velmi robustní druh, který se i při poranění dobře zotavuje a může dosáhnout stáří až 250 let. Odolný vůči vichřicím. Od 90. let 20. století se však mezi jasany šíří dosud neobjasněná houbová infekce.

Charakteristické znaky:

  • Strom: vysoký až 35 m
  • Listy: zimní pupeny černé, 4-6 jařmé, jařmové lístky asi 10 cm dlouhé a 4 cm široké, na horní straně svěže zelené, na dolní straně světlejší, u řapíku načervenale hnědé, na podzim nenápadně žlutavě zelené, v létě zelené, zpeřené, drobně pilovité
  • Květy: květy se objevují před vyrašením listů, nenápadné postranní laty (květen)
  • Plody: světlehnědé nažky (září/říjen)