Wissenswege

Weicher Pippau

Weicher Pippau (Crepis mollis)Familie: Korbblütengewächse

Merkmale:
Blüten: gelb, Hüllkelch mit dunklen Drüsenhaaren; 30 cm–60 cm, Stängel wenig verzweigt; Blätter länglich eiförmig, Stängelblätter mit herzförmigem Grund halbstängelumfassend sitzend, Grundblätter allmählich in den Stiel verschmälert, ganzrandig bis schwach gezähnt

Vorkommen:
typische Art gemähter Bergwiesen, fast nur im mittleren und oberen Bergland des Ost- und Mittel-Erzgebirges, auf entsprechenden Mähwiesen örtlich noch häufig

Bemerkungen:
durch intensive Landnutzung einerseits und Verbrachung von Wiesen andererseits im Rückgang; gefährdet nach der Roten Liste Deutschlands

Škarda měkká (Crepis mollis)Čeleď: hvězdnicovité

Květy:
žluté, kalich s tmavými žláznatými chlupy

Doba květu:
červen/srpen

Další znaky:
30 cm–60 cm, lodyha málo větvená; listy podlouhle vejčité, lodyžní listy se srdčitou bází polopřisedlé, přízemní listy se k řapíku zužují, celokrajné až slabě zubaté.

Výskyt:
Typický druh kosených horských luk, téměř jen ve středních a vyšších polohách východní a centrální části Krušných hor, na odpovídajících stanovištích místy ještě hojná.

Zajímavosti:
Na ústupu kvůli intenzivnímu zemědělství i nedostatečné péči o louky.