Wissenswege

Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Der Landesverein Sächsischer Heimatschutz hat sich schon früh für den Erhalt der Bergwiesen eingesetzt und die Unterschutzstellung 1911 beantragt. 1925 kaufte der Verein ca. 10 ha und verpachtete diese als Heuwiesen an Landwirte. Diese zu jener Zeit untypische Schutzmaßnahme - es war durchaus üblich, die Wiesen sich selbst zu überlassen und verwildern zu lassen - sicherte den Erhalt der außergewöhnlichen Pflanzenvielfalt.
1961 wurden der Geisingberg und 1967 ein Teil der umgebenden Wiesen als Naturschutzgebiet nach DDR-Recht ausgewiesen. Die meisten Wiesen zwischen Geisingberg und Kleiner Biela wurden mit zu vielen und zu schweren Rindern beweidet, was auch negative Folgen für das Naturschutzgebiet hatte, z.B. Nährstoffeinträge.
Ende der 1980er wurde eine Naturschutzbrigade aufgebaut, die sich um die Pflege der Geisingbergwiesen kümmerte. Ab 1994 übernahm der Förderverein für die Natur des Osterzgebirges gemeinsam mit Landwirten diese Arbeiten.

Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Spolek

Landesverein Sächsischer Heimatschutz

se již velmi brzy začal zasazovat o zachování horských luk a roku 1911 požádal o režim jejich ochrany. Roku 1925 koupil spolek asi 10 hektarů a pronajal je zemědělcům jako louky na seno. Toto ve své době netypické ochranné opatření - obecně bylo zvykem, že byly louky ponechány svému osudu a nechaly se zpustnout - zajistilo uchování mimořádné druhové rozmanitosti. Roku 1961 byl Geisingberg a roku 1967 část luk v jeho okolí vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí podle zákonů Německé demokratické republiky. Většina luk mezi Geisingbergem a Kleine Biela byla spásána příliš početným a těžkým hovězím dobytkem, což mělo negativní dopady i na chráněnou krajinnou oblast, protože docházelo např. k zanášení živin. Koncem 80. let 20. století byla zřízena brigáda ochrany přírody, která pečovala o geisingberské louky. Od roku 1994 převzal tyto práce podpůrný spolek Förderverein für die Natur des Osterzgebirges společně se zemědělci.