Wissenswege

Feuerlilie mit Geisingberg

Das Osterzgebirge hat schon immer Künstlerinnen und Künstler inspiriert. Die Osterzgebirgsgalerie im Schloss Dippoldiswalde besitzt ca. 1200 Arbeiten von 180 Malern, Zeichnern und Grafikern, die zwischen 1890 und 1990 entstanden sind. Neben der künstlerischen Bedeutung haben diese einen großen volkskundlichen Wert.

Auch heute inspirieren die Biotope des Osterzgebirges verschiedene Künstler. Davon zeugen viele Künstlerhäuser (vgl. "Künstlerhäuser im Osterzgebirge," herausgegeben vom Lohgerber-Stadt- und Kreismuseum Dippoldiswalde) und Malzirkel.

Das Bild "Feuerlilie mit Geisingberg", gemalt von Erika Geschke, entstand 2013 im Malzirkel Geising. Die Feuerlilie mit ihrer großen farbstarken Blüte zählt zu den typischen Arten der osterzgebirgischen Bergwiesen- und Steinrückenlandschaft.

In der Kunst fließen Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung und Intuition zusammen. Dadurch können Künstler räumliche, zeitliche oder gesellschaftliche Prozesse darstellen. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, können der Naturraum und seine Vielfalt zu einer Inspiration für ortsansässige Heimatkünstler werden.

Lilie cibulkonosná s Geisingbergem

Východní Krušnohoří inspirovalo již mnoho umělců a umělkyň. Východokrušnohorská galerie v zámku Dippoldiswalde vlastní asi 1200 prací 180 malířů, kreslířů a grafiků, jež vznikly mezi lety 1890 a 1990. Kromě uměleckého významu mají tato díla také velkou národopisnou hodnotu.

Také dnes inspirují biotopy východního Krušnohoří umělce i amatérské malíře. O tom svědčí řada domů umění (viz publikaci "Künstlerhäuser im Osterzgebirge" /"Domy umění ve východním Krušnohoří", kterou vydalo Lohgerber-Stadt-und Kreismuseum Dippoldiswalde) a malířských kroužků.

Obraz "Feuerlilie mit Geisingberg" ("Lilie cibulkonosná s Geisingbergem"), který namalovala Erika Geschke, vznikl roku 2013 v malířském kroužku v Geisingu. Lilie cibulkonosná patří k typickým druhům horských luk a krajiny kamenných snosů východního Krušnohoří. Její velký, výrazně zbarvený květ je neuvěřitelně působivý.

V umění se spojují vědění, cvik, vnímání, představa a intuice. Tak mohou umělci znázorňovat například prostorové, časové nebo společenské procesy. Z tohoto úhlu pohledu se může přírodní prostor se svou rozmanitostí stát inspirací pro místní umělce, jimž je tento kraj domovem.