Wissenswege

Nachwachsende Rohstoffe zur Energiegewinnung

Holz ist der älteste Brennstoff der Menschheit.
Im 20. Jahrhundert gingen die Industrieländer jedoch zu billigeren Brennmitteln mit höherem Heizwert über. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts ist nun wieder ein Trend zur Wärmegewinnung durch Brennholz erkennbar.

Eine Übernutzung der Wälder sollte jedoch durch nachhaltiges Wirtschaften vermieden werden. Für die ökologische Nachhaltigkeit ist es wichtig, den Bestand an alten (Laub-)Bäumen, die wichtig für die Artenvielfalt sind, zu erhöhen.

Der Heizwert von Holz variiert je nach Zusammensetzung und Wassergehalt. Feuchtes Holz hat einen geringeren Heizwert, da Energie zum Verdampfen des Wassers aufgebracht werden muss. Bei natürlicher Trocknung verbleibt nach 3 Jahren ein Wassergehalt von 15 %.

Ein Raummeter Laubholz hat etwa einen Heizwert von 2.100 kWh und ersetzt ca. 200 l Heizöl oder 200 Kubikmeter Erdgas. Nadelhölzer haben einen höheren Heizwert pro kg, nehmen aber aufgrund ihrer geringeren Massedichte mehr Raum ein (1.600 kWh pro Raummeter) und brennen schneller ab. Am effizientesten heizt man daher mit Buche und Esche, gefolgt von Eiche oder Birke.

Obnovitelné zdroje - získávání energie

Dřevo je nejstarší palivo, jaké kdy lidstvo mělo.

Ve 20. století přecházely průmyslové země z palivového dřeva na levnější paliva s vyšší energetickou účinností. Počátkem 21. století lze však opět pozorovat trend získávat teplo spalováním dřeva.

Nadměrnému využívání lesů bychom však měli zamezit jejich trvale udržitelným obhospodařováním. Pro ekologickou stabilitu je důležité rpzšířit zejména porosty starých (listnatých) stromů, jež mají význam z hlediska biodiverzity. Výhřevnost dřeva se různí podle jeho složení a obsahu vody. Vlhké dřevo má velmi nízkou výhřevnost, protože se velká část energie využije k vypařování vody. Pokud se dřevo nechá přirozeně vyschnout, obsahuje po 3 letech 15% vody.

Jeden kubický metr dřeva z listnatých stromů má průměrnou výhřevnost 2100 KWh a může tak nahradit asi 200 litrů topného oleje nebo 200 kubických metrů zemního plynu. Jehličnany mají na 1 kg váhy vyšší výhřevnost, zaberou však kvůli své velmi nízké hustotě více místa (1600 KWh/rm) a rychleji shoří. Na topení je tedy nejefektivnější bukové a jasanové dřevo, potom následuje dřevo dubové a březové.