Wissenswege

Wildapfel

Maßnahmen zur Erhaltung des echten Wildapfels:

Projekt der Grünen Liga Osterzgebirge zur Erhaltung des Wildapfels (mehr unter Wildapfel.info)(2007 - 2011), beinhaltet:

 • Kartierung und Kennzeichnung der Wildapfelbäume im Projektgebiet,
 • Genetische und botanische Untersuchungen,
 • Pflege der Wildapfelbäume,
 • Anzucht und Pflanzung neuer echter Wildäpfel,
 • Erkundung nachhaltiger Nutzungsmöglichkeiten,
 • Öffentlichkeitsarbeit und Gespräche mit Eigentümern.

In diesem Zusammenhang wurde auch die Firma Holzäppelnatur GbR gegründet, welche die Wildapfelprodukte der Region vermarktet, um so die Weiterführung der Projektziele abzusichern.

Jabloň lesní

Opatření k zachování pravé jabloně lesní:

Projekt "Zachování Malus Sylvestris v původních podmínkách východního Krrušnohoří“ ("Erhaltung von Malus sylvestris unter in-situ-Bedingungen im Osterzgebirge"), který iniciovala Zelená liga východní Krušnohoří/GRÜNE LIGA Osterzgebirge (více viz www.wildaplfel.info) (2007-2011), obsahuje:

 • mapování a vyznačení jabloní lesních v oblasti projektu
 • genetická a botanická zkoumání
 • péči o jabloně lesní
 • pěstování a vysazování nových pravých jabloní lesních
 • zkoumání trvale udržitelných možností využití jabloní lesních
 • rozhovory s vlastníky
 • práci s veřejností

V této souvislosti byla také založena firma Holzäppelnatur GbR , která prodává regionální produkty z jabloně lesní, aby se tak zajistilo pokračování projektových cílů.