Wissenswege

Ährige Teufelskralle

Ährige Teufelskralle (Phyteuma spicatum)

fotoFamilie: Glockenblumengewächse

Merkmale:
Blüten: gelblichweiß, anfangs eiförmig, später zylindrisch; 30 cm-80 cm hoch, Grundblätter herzförmig, gestielt, doppelt gezähnt, nach oben kleiner werdend, schmal lanzettlich, sitzend

Vorkommen:
Laubmischwälder, Bergwiesen, Gebüschränder, zerstreut bis ins obere Bergland, schwacher Rückgang

Bemerkungen:
Blätter und Wurzelstöcke wurden früher als Wildgemüse genutzt

Zvonečník klasnatý

Zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum)Čeleď: zvonkovité

Květy:
žlutobílé, ve válcovitém až vejčitém klasu

Další znaky:
30 cm–80 cm, přízemní listy srdčité, řapíkaté, dvojitě pilovité, nahoře se zmenšují, úzce kopinaté, přisedlé. Doba květu: květen–červenec

Výskyt:
Listnaté lesy, horské louky, okraje křovin, rozptýleně až do vyšších horských poloh, pomalu ustupuje.

Zajímavosti:
Listy se dříve používaly jako divoká zelenina.