Wissenswege

Grüne Liga Osterzgebirge

Die Grüne Liga Osterzgebirge ist eine Vereinigung von Naturfreunden, die sich für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen engagieren, größtenteils in ihrer Freizeit. Dazu gehören praktische Naturschutzarbeit (Mahd von artenreichen Wiesen, Pflanzung von Laubbäumen in Fichtenforsten, Anlage von Laichgewässern, Erhalt alter Obstbäume), Naturschutzplanungen (Biotopverbundprojekte, Artenschutz, fachliche Vorbereitung neuer Schutzgebiete), umweltpolitisches Engagement, Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung (naturkundliche Führungen, Publikationen wie der dreibändige "Naturführer Ost-Erzgebirge" und das Natur-Lernspiel "Ulli-Uhu).

Zelená liga východní Krušnohoří

Grüne Liga Osterzgebirge je sdružení přátel přírody, které se zasazuje o zachování přirozených základů života, což členové činí převážně ve volném čase. Patří sem praktická práce v ochraně přírody (sekání druhově bohatých luk, vysazování listnatých stromů ve smrkových lesích, úprava míst na vodních tocích pro tření ryb, uchování ovocných stromů), plány ochrany přírody (projekty na spojování biotopů, ochrana druhů, odborná příprava nových chráněných oblastí), angažovanost v oblasti politiky životního prostředí, práce s veřejností, vzdělávání v oblasti životního prostředí (organizace přírodovědných výcházek s průvodcem, publikace - např. třisvazkový "Naturführer Ost-Erzgebirge" /"Průvodce přírodou východního Krušnohoří" - a naučná hra o přírodě "Ulli-Uhu"/ "Výr Olda").