Wissenswege

Wachtelkönig

Der Wachtelkönig (Crex crex), auch Knarrer, Wiesenschnarcher oder Schnarf genannt, steht in Deutschland auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten und ist stark gefährdet.

Wachtelkönige sind etwas größer als Wachteln. Ihr charakteristischstes Kennzeichen ist der laute Ruf des Männchens. Dieser ist im wissenschaftlichen Namen Crex crex lautmalerisch festgehalten.

Wachtelkönige sind Bodenbrüter. Die Küken werden erst spät (August bis Anfang September) flügge. So werden sie häufig auf zu früh gemähten Wiesen, die zur Heugewinnung genutzt werden, überfahren. Zu dichte Vegetation stellt allerdings auch ein Problem dar, wenn für die Küken wegen der Altgrasbestände kein Durchkommen ist.

Bestimmte Wiesenschutzprogramme wurden eingeführt, um es dem Wachtelkönig leichter zu machen. Vor seinem Eintreffen wird ein sogenannter Frühmahdstreifen erhalten und später - erst nach Mitte August - die Fläche gemäht. Biotope mit wenig Nährstoffen sind geeigneter, da sie niedrig- und langsamwüchsige Kräuter begünstigen und somit das Nahrungsangebot und die Durchdringbarkeit für den Wachtelkönig verbessern.

Chřástal polní

Chřástal polní (Crex crex) je v Německu zařazen na červený seznam a je silně ohrožený. Chřástalové jsou o něco větší než křepelky. Vyznačují se charakteristickým hlasitým voláním samečka, který je zvukomalebně zachycen i v jeho vědeckém názvu Crex crex. Chřástalové polní hnízdí na zemi a ptáčata létají až poměrně pozdě - v srpnu až začátkem září. Často se stává, že dojde k jejich přejetí na loukách, které se kvůli sklizni sena sekají příliš brzy. Příliš hustá vegetace může však také představovat problém, když se ptáčata nedostanou skrze porosty staré trávy.

Byly zavedeny určité programy ochrany luk, aby se chřástalovi usnadnil život. Před jeho příchodem se zachová tzv. pásmo časné seče a později - až v druhé polovině srpna - se plocha poseká. Biotopy s málo živinami jsou vhodnější, jelikož pozitivně ovlivňují nízké a pomalu rostoucí rostliny, a tím se zlepšuje nabídka potravy a prostupnost porostu pro chřástala polního.