Wissenswege

Vergleich Artenvielfalt

Für die Artenvielfalt einer Wiese spielt die Art und Weise der Nutzung eine bedeutende Rolle. An dieser Stelle des Wanderweges treffen zwei völlig unterschiedlich genutzte Flächen aufeinander: ein Golfplatz und eine Bergwiese.

Der im Jahre 2004 von der Gemeinde Cínovec (Böhmisch-Zinnwald) eröffnete Golfplatz ist ca. 0,7 ha groß und zählt zu den höchstgelegenen Golfplätzen in Tschechien. In der Vegetationsperiode muss der Golfsportrasen permanent kurz gehalten werden, meist nur vier bis fünf Millimeter hoch. Für diese sehr intensive Nutzung sind nur wenige Gräserarten geeignet. Typische Rasengräser sind Deutsches Weidelgras (Lolium perenne), Rispengras (Poa), Schwingel (Festuca) und Weißes Straußgras (Agrostis stolonifera).

Auf der deutschen Seite liegt eine Bergwiese mit artenreichen Borstgrasrasen. Hier erfolgt 1- bis 2-mal im Jahr eine Wiesenmahd. In den sehr mageren und kurzhalmigen Borstgrasrasen gedeihen mehrere seltene Pflanzen, vor allem die Orchideenart Geflecktes Knabenkraut (Dactylorhiza maculata), Quendel-Kreuzblümchen (Polygala serpyllifolia) und Wald-Läusekraut (Pedicularis sylvatica).

Porovnání druhové rozmanitosti

V druhové rozmanitosti louky hraje významnou roli způsob využití. Na tomto místě se setkávají dvě naprosto odlišně využíváné plochy: golfové hriště a horská louka.

Golfové hřiště, které otevřela v roce 2004 obec Cínovec, je přibližně 0,7 ha velké a patří k nejvýše položeným golfovým hřištím v České republice. Během vegetačního období se golfový trávník musí stále udržovat krátký, většinou se seká na výšku čtyř až pěti milimetrů. K tomuto velmi intenzivnímu využití se hodí jen několik málo travních druhů. Typické druhy pro trávníky jsou jílek vytrvalý (Lolium perenne), lipnice luční (Poa), kostřava (Festuca) a psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera).

Na německé straně se rozkládá horská louka s druhově bohatým smilkovým travním porostem. Louka se seká jednou až dvakrát ročně. V řídké smilkové trávě s krátkými stébly se daří některým vzácným rostlinám, zejména je to jeden druh orchidejí - prstnatec plamatý (Dactylorhiza maculata), dále vítod douškolistý (Polygala serpyllifolia) a všivec lesní (Pedicularis sylvatica).