Wissenswege

Holzertrag

Wälder haben im Osterzgebirge vielfältige Aufgaben zu erfüllen, vor allem als Wind- und Erosionsschutz. Trotzdem sind sie nicht unwichtig für die Bereitstellung von Holz, einem der wichtigsten nachwachsenden Rohstoffe. Beim Berechnen des Holzertrages müssen neben den Einnahmen die Pflanzgut-, Pflanz-, Pflege- und Erntekosten berücksichtigt werden.

Die Pflanzkosten betragen je nach Baumart und Pflanzdichte 3.000-10.000 Euro/ha. Bei der natürlichen Naturverjüngung entstehen keine Kosten für die Pflanzung, die Kulturpflege ist aber aufwendiger. Es ist mit ca. 2.000 Euro/ha zu rechnen.

Der jährliche Holzzuwachs in einem Fichtenbestand beträgt über die gesamte Lebenszeit je nach Standort 5-15 Festmeter/ha (Festmeter vs. Raummeter).
Mit dem zwanzigsten Jahr beginnen die ersten Entnahmen von Bäumen zur Bestandspflege und Ernte.

Der gesamte Bestand wird mit ca. 100 Jahren geerntet. Dann stehen auf einem Hektar ca. 600 fm Holz. Davon sind ungefähr 60 % gutes Sägeholz, für das zurzeit knapp 100 Euro/fm gezahlt werden. Der Rest ist Industrieholz mit einem Erlös von ca. 60 Euro/fm. Die Erntekosten betragen rund 25 Euro/fm.

Neuerdings wird versucht, auch die restliche Biomasse in Form von Hackschnitzeln zu nutzen.

Výnos dřeva

Nejdůležitější funkcí lesa je nyní, stejně jako tomu bylo i dříve, produkce dřeva, jež je jednou z nejvýznamnějších dorůstajících surovin. Při výpočtu výnosů je nutno zohlednit náklady na sazenice, výsadbu, pěstování a těžbu.

Náklady na výsadbu činí podle druhu stromů a hustoty výsadby 3000- 10 000 Euro/ha. Při přirozeném omlazování nevznikají žádné náklady na výsadbu, v tomto případě je však nákladnějí péče o kultury. Je nutno počítat přibližně s 2000 Euro/ha.

Roční přírůstek dřevní hmoty ve smrkovém porostu činí po celou dobu života stromu v závislosti na lokalitě 5-15 plnometrů/ha (1 plnometr = 1 m3).

Po dvaceti letech začínají první probírky stromů za účelem péče o porost a těžby. Celý porost se vytěží přibližně za sto let. Tehdy roste na jednom hektaru asi 600 plnometrů dřeva. Z toho je asi 60% dobrého jádrového dřeva, za které se v současné době platí necelých 100 Euro/plnometr. Zbytek je průmyslové dřevo s výnosem asi 60 Euro/plnometr. Náklady těžby činí přibližně 25Euro/plnometr.

V posledních letech je patrná snaha využít i zbylou biomasu ve formě štěpky.