Wissenswege

Trinkwasser

Der Warmbach ist ein Zufluss der Wilden Weißeritz, die später die Talsperren Lehnmühle und Klingenberg speist und damit einen Beitrag zur Trinkwasserversorgung von Dresden leistet.

Zahlreiche kleine naturnahe Mittelgebirgsbäche (< 0,5 m Breite) entwässern in den Holperbach und die Wilde Weißeritz. Nahezu allen Bächen im Gebiet fehlt die typische Begleitvegetation, Unterwasservegetation ist meist nur spärlich ausgebildet.

Pitná voda

Warmbach je přítokem divoké říčky Weisseritz, která posléze napájí přehrady Lehnmühle a Klingenberg, tím přispívá k zásobování Drážďan pitnou vodou.

Četné malé přírodě blízké horské bystřiny (< 0,5 m široké) odvádějí vodu do potoka Holperbach a do Wilde Weißeritz. Téměř všem potokům v oblasti schází typická doprovodná vegetace. Vegetace pod hladinou je většinou pouze nepatrná.