Wissenswege

Rodelbahn

Das Naturschutzgebiet Hemmschuh liegt auf 846 m Höhe und ist 247 Hektar groß. Hier gibt es Buchenbestände, die mit Fichten, Bergahorn und Eschen durchsetzt sind.
Der Staatsbetrieb Sachsenforst hat eine 40 ha große Zone ausgewiesen, die von der Holznutzung ausgenommen ist, um die natürliche Entwicklung – auch der Waldschäden durch Emissionen – zu erforschen und zu dokumentieren.

Wintersport ist gut geeignet, um in der kalten Jahreszeit die Natur zu erleben. Anfang der 1990er Jahren wurde im Naturschutzgebiet eine Skiliftanlage errichtet, für die Anlage wurden viele Bäume gefällt.

Durch den Wintersport ergeben sich weitere Konflikte. Bau und Betrieb von Skilift und Rodelbahn und die damit einhergehenden Veränderungen im Naturschutzgebiet stellen eine Belastung für die Ökosysteme mit ihrer Biodiversität dar. Durch Skifahrer und Pistenraupen kann es zu Erosionsproblemen kommen. Je nach Bodenbeschaffenheit sind die Grasnarben regenerationsfähig, auch wenn die obere Humusschicht zerstört wird. Aber einige Pflanzen wie Heidekraut oder Heidelbeeren verschwinden von Flächen, die zu Skipisten ausgebaut werden.

Tiere brauchen Ruhe- und Rückzugsgebiete. Sie können sich aber auf den Wintersport einstellen, sofern die Menschen auf Wegen und Pisten bleiben und die Tiere nicht abseits im Wald überraschen. Bei der Flucht durch hohen Schnee verbrauchen sie viel Energie und Zeit. Eine Birkhuhnpopulation mit rund 50 Tieren braucht z. B. etwa 1.500 ha störungsfreies Gebiet. Die scheuen, streng geschützten Tiere fliehen schon, wenn Menschen sich bis auf 300 Meter nähern.

Horský vrchol Hemmschuh - Zimní sporty - Volný čas

Sáňkařská dráha

Chráněná přírodní oblast Hemmschuh leží v nadmořské výšce 846 m.n.m. a má rozlohu 247 hektarů. Nacházejí se zde bukové porosty smíšené se smrky, javory horskými a jasany. Státní lesy vyčlenily pásmo o rozloze 40 hektarů, na němž nedochází k hospodářskému využívání porostů, aby bylo možné zkoumat a zdokumentovat přirozený vývoj lesa i jeho poškození emisemi.

Zimní sporty představují příjemnou možnost, jak prožít chladné roční období v přírodě. Počátkem 90. let 20. století byl v chráněné krajinné oblasti postaven lyžařský vlek. Kvůli jeho výstavbě musely být vykáceny četné stromy. Provoz zařízení však není pro město Altenberg dodnes rentabilní

.

Využití krajiny pro zimní sporty může vyvolávat i konflikty. Zimní sporty spojené s lyžařskými vleky a sáňkařskou dráhou, kvůli kterým dochází ke změnám v chráněné krajinné oblasti, představují významnou zátěž pro ekosystémy a jejich biodiverzitu. Pohyb lyžařů a sněžných rolb v terénu může přispět k erozi půdy. Travní porosty jsou sice v závislosti na kvalitě půdy většinou schopny regenerace, i když je vrchní vrstva humusu zničena. Z luk, na nichž byly zřízeny sjezdovky, ale mizí některé rostliny, např. borůvčí nebo vřes.

Zimní sporty ovlivňují také faunu. Zvířata potřebují klid a přístup do oblastí, kam by se před lidmi mohla stáhnout. Pokud lidé zůstávají na cestách a tratích a neplaší zvířata v lese, kde se cití v bezpečí, dokáže se většina druhů provozování zimních sportů přizpůsobit. Pokud však před lidmi musí utíkat hlubokým sněhem, vynakládají mnoho energie a času. Například populace tetřívka obecného čítající 50 kusů potřebuje 1500 hektarů území, na němž by ptáci nebyli rušeni. Plaší, přísně chránění tetřívci se dávají na útěk již tehdy, když se člověk přiblíží na vzdálenost 300 metrů.