Wissenswege

Artenvielfalt auf Bergwiesen

Seine Attraktivität verdankt das Osterzgebirge nicht zuletzt seinen Bergwiesen, darunter den buntblühenden Goldhafer-Wiesen, den Bärwurz-Rotschwingel-Wiesen und Trollblumen-Kohldistel-Wiesen. Je nach Bodenbeschaffenheit, Lage und Wasserversorgung bilden die Bergwiesen Übergänge zu Borstgrasrasen, Feuchtwiesen und Trockenrasen. Pflanzengeografisch höchst bemerkenswert sind in den Bergwiesen des östlichen Osterzgebirges (u. a. Geisingberg-Wiesen) mehrere in Osteuropa heimische Arten wie Sterndolde, Trollblume, Busch-Nelke, Perücken-Flockenblume, Kugel-Teufelskralle. Die Pfeifengraswiesen zeichnen sich durch subkontinentale Wechselfeuchtezeiger wie Sibirische Schwertlilie, Nordisches Labkraut, Niedrige Schwarzwurzel, Färber-Scharte, Vielblütiger Hahnenfuß oder Preußisches Laserkraut aus. An Orchideen finden sich u. a. Mücken-Händelwurz, Stattliches und Breitblättriges Knabenkraut. Typische Vögel der Bergwiesen sind Braunkehlchen, Wiesenpieper, Wachtel und Wachtelkönig. In den obersten Lagen des Osterzgebirges balzt und brütet noch vereinzelt das vom Aussterben bedrohte Birkhuhn. Ein charakteristischer Vertreter der Reptilien ist die Kreuzotter. Die Bedeutung der Bergwiesen für die Insektenwelt verdeutlichen etwa 50 Tagfalter-Arten sowie zahlreiche Spezialisten unter den Laufkäfern, Spinnen, Heuschrecken und Zikaden.

Druhová rozmanitost horských luk

Za svou atraktivitu vděčí východní Krušnohoří v neposlední řadě svým horským loukám, ke kterým patří pestře kvetoucí louky trojštětu žlutavého, koprníku štětinolistého, kostřavy červené či upolínu evropského a pcháče zelinného. Podle kvality půdy, expozice a zásobování vodou tvoří horské louky přechody k porostům smilky tuhé, mokřadům či suchým loukám. Na horských loukách východního Krušnohoří (mimo jiné na loukách v okolí Gesingbergu) se vyskytují mnohé velmi pozoruhodné rostliny rozšířené ve východní Evropě, jako jarmanka (hvězdovka), upolín evropský, hvozdík Seguierův, chrpa parukářka, zvonečník hlavatý. Bezkolencové louky se vyznačují subkontinentálními ukazateli střídavé vlhkosti jako kosatec sibiřský, svízel severní, hadí mord nízký, srpice barvířská, pryskyřník mnohokvětý nebo hladýš pruský. Z orchidejí se vyskytují mimo jiné pětiprstka žežulník, vstavač mužský a prstnatec májový. Typickými ptáky horských luk jsou bramborníček hnědý, linduška luční, křepelka a chřástal polní. V nejvyšších polohách východního Krušnohoří toká a sedí na vejcích tetřívek obecný, který je ohrožen vyhynutím. Charakteristickým zástupcem plazů je zmije obecná. Význam horských luk pro svět hmyzu ozřejmuje přlibližně 50 druhů denních motýlů i četné zvláštní druhy střevlíkovitých brouků, pavouků, kobylek a cikád.