Wissenswege

Bedeutung der Natur für Sport und Tourismus

Das Osterzgebirge hat eine lange Tradition als Sport- und Erholungsgebiet. Zum einen findet der Besucher hier eine einzigartige Natur und Landschaft und zum anderen hervorragende Möglichkeiten des Wintersports.

Außerhalb der Wintersaison kommen die Besucher vor allem wegen der attraktiven Natur und Landschaft ins Osterzgebirge. Die blütenreichen Bergwiesen sowie Moore werden als besonders ansprechende Landschaftselemente geschätzt. Seit das Naturschutzgroßprojekt "Bergwiesen im Osterzgebirge" seine Arbeit aufgenommen hat, ist die Zahl der Besucher, die sich für artenreiche Bergwiesen interessieren, gestiegen. Die Bergwiesen sind ein neuer touristischer Impuls für die Region. Es gibt ein breites Angebot an Führungen und Wanderungen.

Kamen die ersten Besucher vor allem zur Sommerfrische ins Erzgebirge, stieg zu Beginn des 20. Jahrhundert das Interesse am Wintersport. 1893 wurden die ersten Skiläufer – wahrscheinlich norwegische Studenten der Bergakademie Freiberg – beobachtet. Kurze Zeit später entstanden die ersten Wintersportanlagen (Bobbahn, Sprungschanzen) und erste Meisterschaften fanden statt. Wintersport wurde zur Massenbewegung. Auch der Geisingberg wurde bis in die 1950er Jahre intensiv für den Wintersport genutzt. Die Stadt Altenberg gilt auch heute mit ihren vielfältigen Wintersportanlagen (wie Rennschlitten- und Bobbahn, Biathlon-Arena, Skiloipen, Skilifte) als internationales Wintersportzentrum und hat eine große touristische Bedeutung. Wichtig ist es, darauf zu achten, dass Wintersportaktivitäten die Ökosysteme und ihre Leistungen nicht beeinträchtigen!

Význam přírody pro sport a turistiku

Východní Krušnohoří má dlouhou tradici jako oblast pro sport a rekreaci. Na jedné straně zde návštěvník najde jedinečnou přírodu, na druhé straně pak také skvělé možnosti pro zimní sporty.

Mimo zimní sezónu příjíždějí návštěvníci do východní části Krušných hor především kvůli atraktivní přírodě a krajině i druhové rozmanitosti. Bohatě kvetoucí horské louky i rašeliniště jsou ceněny jako obzvláště přitažlivé krajinné prvky. Od té doby, co byly zahájeny práce na velkém ochranářském projektu "Horské louky ve východním Krušnohoří" ( Naturschutzgroßprojekt "Bergwiesen im Osterzgebirge"), bylo zjištěno, že se zvýšil počet návštěvníků, kteří se o druhově bohaté horské louky zajímají. To lze interpretovat jako nový impuls pro cestovní ruch v regionu. Již nyní existuje všestranný zájem o nabídky přírodovědných vycházek s průvodcem a turistických vycházek.

Zatímco první návštěvníci přijížděli do Krušných hor především na letní byt, počátkem 20. století se zvýšil zájem o zimní sporty. Roku 1893 se objevili první lyžaři - pravděpodobně norští studenti hornické akademie ve Freibergu. Krátce poté vznikla první zařízení pro zimní sporty (bobová dráha, skokanské můstky) a konala se první mistrovství. Zimní sport se stal masovým hnutím i ve volném čase. Také Geisingberg byl až do 50. let 20. století intenzivně využíván pro zimní sporty. Město Altenberg je i dnes se svými rozmanitými sportovními zařízeními (závodní sáňkařská dráha, bobová dráha, stadion pro biatlon, běžecké stopy, lyžařské vleky) mezinárodním střediskem zimních sportů a má velký význam pro turistický ruch. Při provozování zimních sportů se však musí zároveň dbát na to, aby zůstaly zachovány přírodní hodnoty a ekosystémové služby.