Wissenswege

Die Jagd früher und heute

Das Zaunhaus wurde von Kurfürst Moritz von Sachsen 1550 als Jägerhaus erbaut. Es wurde als Wohnung für den „Zaunknecht“ verwendet, der für die Instandhaltung des kilometerlangen Stangenzaunes verantwortlich war.

Das Osterzgebirge muss sehr wildreich gewesen sein, da hier große Jagden stattfanden. Ab Mitte des 17. Jahrhunderts war das umliegende Land eine sorgfältig gehütete Jagddomäne der sächsischen Kurfürsten und späteren Könige. Während einer Jagd im Jahr 1630 wurden in der näheren Umgebung Rot- und Rehwild, Schwarzwild, Bären, Wölfe, Hasen, Füchse, Dachse, Wildkatzen, Baummarder, Steinmarder, Iltisse und Hamster erlegt. Einer der letzten Bären des Erzgebirges wurde 1715 geschossen.

Erst im 18. Jahrhundert wurde Zaunhaus zu einem Dorf mit 16 Häusern.

Auch heute wird in den Wäldern um Rehefeld-Zaunhaus gejagt. Die geschätzten Abschusszahlen für den Verwaltungsjagdbezirk im Gemeindegebiet Altenberg betrugen 2012:

Rehwild: 179 Stück
Durchschnittserlös: 3,81 €/kg Wildbret
Durchschnittsgewicht pro Reh: 10,5 kg

Rotwild: 82 Stück
Durchschnittserlös: 3,50 €/kg
Durchschnittsgewicht pro Rotwild: 50,4 kg

Wildschwein: 87 Stück
Durchschnittserlös: 3,50 €/kg
Durchschnittsgewicht pro Wildschwein: 70 kg

So erbrachte das Wildbret einen Gesamterlös von ca. 42.941 Euro.

Bei diesen Zahlen ist zu beachten, dass der Verwaltungsjagdbezirk weit über die Grenzen des Gemeindegebietes Altenberg hinausgeht.

Lov - dřive a nyní

Zaunhaus nechal postavit kurfiřt Mořic Saský roku 1550, používal se jako bydlení pro pacholka, který zde měl za úkol udržovat tyčový plot v délce několika kilometrů. Východní Krušnohoří bylo jistě velmi bohaté na zvěř, protože se zde konaly velké hony. Od poloviny 17. století byla okolní oblast pečlivě střeženou honitbou saských kurfiřtů a pozdějších králů. Během jednoho honu v roce 1630 zde bylo v blízkém okolí uloveno mnoho kusů vysoké, srnčí a černé zvěře, dále medvědi, vlci, zajíci, lišky, jezevci, divoké kočky, kuny lesní, kuny skalní, tchoři a křečci. Roku 1715 zde byl zastřelen jeden z posledních krušnohorských medvědů.

Teprve v 18. století se Zaunhaus stal vesnicí o 16 domech.

Také dnes se v lesích kolem Rehefeldu-Zaunhausu loví. Odhadované počty odstřelů v honitbě obce Altenberg v roce 2012 činily:

Srnčí zvěř: 179 kusů
Průměrný výnos: 3,81 €/kg zvěřiny
Průměrná hmotnost jedné srny: 10,5 kg

Vysoká: 82 kusů
Průměrný výnos: 3,50 €/kg
Průměrná hmotnost /kus: 50,4 kg

Černá zvěř: 87 kusů
Průměrný výnos: 3,50 €/kg
Průměrná hmotnost /kus: 70 kg

Celkový výnos ze zvěřiny činil asi 42 941 €.

Při pohledu na tyto údaje je nutno si uvědomit, že území honitby daleko přesahuje hranice obce Altenberg.