Wissenswege

Der Geisingberg als Ort des Wintersports

Zu Beginn des professionellen Wintersports gehörte der Geisingberg zu den Austragungsorten wichtiger Wettkämpfe.

Im Nordosten des Berges existierte bis Mitte des letzten Jahrhunderts eine Sprungschanze, auf der auch internationale Wettkämpfe ausgetragen wurden:

1908 fand hier die erste Sachsenmeisterschaft statt. 1930 erfolgte der Ausbau zur Großschanze, die "Sachsenschanze" getauft wurde. 1937 wurde die Deutsche Meisterschaft vor 40.000 Zuschauern ausgetragen. Nach dem Krieg wurde die Anlage in „Schanze des Friedens“ umbenannt. Es fanden weiter Sachsenmeisterschaften und andere Wettkämpfe statt, auch die DDR-Meisterschaften 1958. Der Rekord der Schanze lag bei 72 m und wurde von Hans Marr 1941 aufgestellt.

Anfang der 1960er Jahre wurde die marode Anlage gesprengt und nicht wieder aufgebaut.

Geisingberg jako místo zimních sportů

V počátcích profesionálního zimního sportu patřil Geisingberg k místům, kde se pořádaly důležité závody. Na severovýchodním svahu hory existoval do poloviny 20. století skokanský můstek, na němž se konaly i mezinárodní závody.

Roku 1908 zde bylo uspořádáno první mistrovství Saska. Roku 1930 byl postaven velký skokanský můstek, jenž dostal jméno "Sachsenschanze" ("Saský můstek"). Roku 1937 se zde konalo mistrovství Německa za účasti 40 000 diváků. Po druhé světové válce byl můstek přejmenován na „Schanze des Friedens“ ("Můstek míru"). Dále se zde konala mistrovství Saska a roku 1958 také mistrovství Německé demokratické republiky. Rekord můstku byl 72 metrů a vytvořil jej Hans Marr v roce 1941.

Počátkem 60. let 20. století byl však zchátralý můstek vyhozen do povětří a nový se již nepostavil.