Wissenswege

Bergwiese Vorderzinnwald

Das obere Osterzgebirge wird in weiten Teilen von einer kleingliedrigen Offenlandschaft mit vielen Bergwiesen geprägt.

Was sind Bergwiesen?
Die Bergwiesen im Osterzgebirge entstanden, als die Wälder gerodet und in Äcker und Wiesen umgewandelt wurden. Bergwiesen sind also vom Menschen geschaffen. Die Äcker wurden auf einfach zugänglichen Flächen angelegt, die Wiesen auch an steilen Hängen und in feuchten Tälern. Hier konnten sich besonders artenreiche Wiesen etablieren. Vom Frühjahr bis in den Hochsommer, bevor die Mahd zur Erhaltung der Bergwiesen durchgeführt wird, können seltene Pflanzen, wie die gelbblühenden Schlüsselblumen und Hahnenfuß oder das violette breitblättrige Knabenkraut, beobachtet werden.

Die Vielfalt an Pflanzen beschert den Wiesen auch eine artenreiche Insektenwelt mit vielen Schmetterlingen.

Je nach Bodenbeschaffenheit, Exposition und Wasserversorgung bilden die Bergwiesen Übergänge zu Borstgrasrasen, Feuchtwiesen und Trockenrasen.

Typische Bergwiesenpflanzen sind:

Horská louka Přední Cínovec/ Vorderzinnwald

Pro rozsáhlé části vyšších poloh východního Krušnohoří je charakteristická otevřená členitá krajina s řadou horských luk.

Co to jsou horské louky?

Krušnohorské horské louky vznikly poté, co byly lesy vymýceny a přeměněny v ornou půdu a louky. Horské louky tedy vytvořili lidé. Na snadno přístupných plochách vznikla pole, na příkřých svazích a ve vlhkých údolích louky. Zde mohly vzniknout obzvláště druhově bohaté louky. Od jara do vrcholného léta, kdy se provádělo sekání k údržbě horských luk, zde bylo možné pozorovat pestré květiny, např. žlutě kvetoucí prvosenky jarní, pryskyřníky nebo fialové širokolisté prstnatce májové (druh vstavače).

Druhová rozmanitost rostlin zároveň loukám zajišťuje druhové bohatství hmyzu včetně mnoha druhů motýlů.

Podle kvality půdy, expozice a zásobování vodou tvoří horské louky různé přechody k smilkovým travním porostům, mokřadům a suchým loukám.

Typické rostliny horských luk jsou:

  • Koprník štětinolistý
  • Škarda měkká
  • Chrpa parukářka
  • Třezalka skrvrnitá
  • Zvonek okrouhlolistý
  • Rdesno hadí kořen
  • Hvozdík Seguierův
  • Prha arnika
  • Pcháč různolistý