Wissenswege

Wildzäune zum Schutz von Forstkulturen

Wildzäune werden aufgestellt, um junge Forstkulturen vor Reh-, Rot- und Schwarzwild zu schützen. Hier konkurrieren verschiedene Ökosystemdienstleistungen. Auf der einen Seite steht der Schutz des Forstes und des Holzertrages. Auf der anderen Seite steht die Jagd mit ihren Erlösen.

Kleinere Forstflächen werden z. B. durch Verbissklemmen oder Schafwolle geschützt, bei größeren Flächen sind Wildzäune notwendig. Diese sind der größte Kostenfaktor einer Erstaufforstung.

Wildzäune müssen so stabil und dicht gebaut sein, dass ein Schutz über Jahre hinweg gewährt ist. Die unterschiedliche Zaunhöhe, Drahtstärke und Maschengröße, je nachdem, welche Wildart aus dem Gebiet herausgehalten werden soll, wirkt sich auf den Laufmeterpreis aus.

Folgende Zaunhöhen werden benötigt:

Hasen und Kaninchen: 0,8 m (engmaschig, nicht über 5 cm. Im Winter können auf fester Schneedecke auch höhere Bereiche erreicht werden).

Schwarzwild: 1,2 m

Rehwild: 1,5 m

Rotwild: 1,8 m – 2 m

Die Kosten für Arbeit, Material, Unterhalt, Abbau und Entsorgung betragen rund 3.500 Euro pro Hektar.

Oplocenky k ochraně lesních kultur

Oplocenky se zřizují za účelem ochrany mladých lesních kultur před srnčí, vysokou a černou zvěří. Zde si konkurují různé ekosystémové služby. Jednak je to ochrana lesa a výnosů z dřeva, jednak lov a výnosy z něj.

Menší plochy lesů se chrání například ochrannými manžetami proti okusu nebo ovčí vlnou, u velkých ploch je zapotřebí stavět oplocenky. To představuje největší náklady při prvním zalesnění.

Ohrady musí být stabilní a husté, aby byla ochrana zaručena po řadu let. Rozdílná výška ohrad, síla drátu a velikost drátěných ok - podle toho, jaké druhy zvěře mají zadržovat - se projeví na ceně za běžný metr pletiva.

Je tedy třeba stavět oplocenky o výšce

proti zajícům a králíkům: 0,8 m (s malými oky, ne většími než 5 cm. V zimě mohou na pevné sněhové pokrývce být i vyšší)
Černá zvěř: 1,2 m
Srnčí zvěř: 1,5 m
Vysoká: 1,8 m – 2 m

Náklady na práci, materiál, údržbu, zbourání a likvidaci činí příbližně 3.500 € na 1 hektar.