Wissenswege

Mehrwert Natur Osterzgebirge

„Was die Natur zu bieten hat“ – unter diesem Motto führen drei Wanderwege durch das Osterzgebirge. Mit Hilfe von mobiler Technik wie dem Smartphone erfahren Interessierte Wissenswertes zu den Leistungen verschiedener Ökosysteme entlang der Routen. Entstanden sind diese „Wissenswege“ im gleichnamigen Forschungsprojekt des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung Dresden und der Universität Jan Evangelista Usti nad Labem. Das Ziel: Ökosystemdienstleistungen erfahrbar machen. Das Osterzgebirge ist mit seinen Biotopen wie Bergwiesen, Steinrücken, Mooren oder naturnahen Wäldern besonders geeignet, die Werte der Natur zu entdecken. Das Projektteam wünscht viel Spaß!

Nutzungs- möglichkeiten

Die Informationen der Wissenswege können auf verschiedenste Weise benutzt werden:

Der einfachste Weg die Wissenswege offline zu nutzen ist das vorherige Aufrufen der Seite wissenswege.ioer.info/mobil/index.php im Browser eines Smartphones. Dieser speichert die Informationen, die damit auch offline funktionieren.

Versierte Nutzer können eine GPX-Datei herunterladen und auf GPS-Geräte übertragen. Damit ist eine Offlinenutzung (ohne Internetzugang) und Navigation im Gelände möglich. Mit der GPX-Datei können aber auch Smartphone-Apps wie Ape-Map gefüttert werden, die ebenfalls ohne Internet funktionieren.

Bei der Onlinenutzung ist zu beachten, dass die Touren im Grenzgebiet liegen und eventuell hohe Datenroaming-Gebühren anfallen können (diese werden in der EU zum 15.12.2015 abgeschafft). Datenroaming lässt sich im Smartphone deaktivieren. Wer nicht auf den Datenverbrauch achten muss, kann die Seite auch mobil nutzen. Ihm steht dann eine interaktive Karte zur Verfügung.

Eine weitere Möglichkeit ist die Betrachtung mit dem Augmented Reality Browser Wikitude. Nach der Installation der App Wikitude kann in ihr nach der „Wissenswege“ World gesucht und gestartet werden.

Hodnotná příroda východního Krušnohoří

"Co má příroda k nabídnutí" – pod tímto motem vedou východním Krušnohořím tři naučné stezky. S pomocí mobilní techniky, např. s chytrými telefony, se zájemci mohou dozvědět mnoho zajímavostí o službách rozmanitých ekosystémů podél jednotlivých tras. Tyto naučné stezky vznikly v rámci stejnojmenného výzkumného projektu, který společně realizuje Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung v Drážďanech a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Cílem je zpřístupnit ekosystémové služby. Východní Krušnohoří se svými biotopy, např. horskými loukami, kamennými snosy, rašeliništi a přírodě blízkými lesy se pro odhalování hodnoty přírody vyloženě hodí. Projektový tým Vám přeje hodně zábavy!

Možnosti použití

Informace z naučných stezek mohou být využity různými způsoby:

Nejjednodušším způsobem, jak naučné stezky využívat bez připojení k internetu, je si dříve načíst webové stránky wissenswege.ioer.info/mobil/index_cz.php do prohlížeče chytrého telefonu. Telefon si informace uloží a je možné s nimi pracovat i offline.

Zběhlí uživatelé si mohou stáhnout soubor typu GPX a přenést ho do zařízení s navigací GPS. Aplikace jim potom umožní nejen využívání informací bez přístupu k internetu, ale i navigaci v terénu. GPX soubor je možné vložit i do některých aplikací pro chytré telefony, např. do aplikace Ape-Map, která také funguje bez přístupu k internetu.

Pokud bude uživatel využívat aplikaci v online režimu, nesmí zapomenout na to, že stezky vedou pohraničními oblastmi a připojení k internetu může být spojeno s vysokými poplatky za datový roaming (v EU budou tyto poplatky zrušeny 15.12.2015). Datový roaming je možné v chytrých telefonech deaktivovat. Kdo nemusí hledět na množství stažených dat, může stránku používat i mobilně, k dispozici má potom interaktivní mapu.

Další možností je potom využití v prohlížeči rozšířené reality Wikitude. Po instalaci aplikace Wikitude je v ní možné hledat naučné stezky.